منصور جلیلوند
مقام:
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی
آدرس:
MansourJalilvand1399@gmail.com
ارسال ایمیل
اختیاری