با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی و اتاق بازرگانی اراک و شرکت KH آلمان و در قالب طرح آموزش دوگانه دوره آموزشی کنترل و بررسی تجهیزات و تاسیسات برقی با حضور تکنسین های شرکت‌های صنعتی اراک برگزار گردید