برق

عباس سعیدی - تعمیرکار لوازم الکتریکی خانگی - مرکز آشتیان

سید صادق خرازانی - برق ساختمان - مرکز تفرش

 

 تاسیسات

علیرضا حیدری - نصاب و تعمیر کار آسانسور - مرکز ارتقا

مسعود دورقی - نصاب و تعمیر کار آسانسور - مرکز ارتقا

مجید احمدی - تعمیر کار پکیچ - مرکز تفرش

ایمان حاتمی - تعمیر کار پکیچ - مرکز محلات

سعید تکاپو - تعمیر کار پکیچ - مرکز محلات

دلشاد حیدری - لوله کش گاز خانگی - مرکز محلات

محسن قاسمی فر - لوله کشی آب - مرکز محلات

محمد رضایی -تعمیر کار شوفاژ - مرکز محلات

جوشکاری

حسن طاهری - جوشکاری - مرکز آستانه

حسین میرزاخانی - جوشکاری - مرکز آستانه

 صنایع چرم

مهدیه وحید پور - کیف دوزی - مرکز تفرش

زهرا فرقدانی - تعمیرات کیف چرم - مرکز خمین

مهدیه السادات جمالی - کیف دوزی - مرکز خمین

صنایع خودرو

محمد ناصری - برق خودرو - مرکز آشتیان

محمد علی حسنی - برق خودرو - مرکز دلیجان

سجاد سلمانی - تعمیرکار اتومبیل های سواری - مرکز محلات

معماری

علی مهبد - نقشه کشی ساختمان - مرکز خمین