ما در شبکه های اجتماعی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

 

وظایف و ماموریت های سازمانی

 

  تربیت نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش صنعت، کشاورزی وخدمات کشور و برنامه ریزی آموزشی براساس سیاستهای کلی دولت مستلزم داشتن شرح وظایفی روشن و جامع می باشد. براین اساس، شرح وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای به قرار زیر است:
1.  تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با برنامه های اقتصادی کشور
2. پیش بینی نیازمندیهای اقتصادی ملی به نیروی کار و تامین آن از نظر تخصص و مهارت از طریق مطالعه طرحهای عمرانی و آبادانی کشور
3.  مطالعه و بررسی برنامه های سرمایه گذاری کشور در ایجاد و یا گسترش واحدهای صنعتی و تولیدی و تحولات آن از نظر کاربرد تکنولوژی جدید و اتوماسیون و تاثیراتی که در جذب نیروی کار خواهد داشت و ارایه پیشنهادات لازم.
4.  مطالعه و بررسی نتایج آمار جمعیت وصفات کیفی و کمی آن در مناطق مختلف کشور و برنامه ریزی های لازم در امر آموزش به منظور رفع نارساییها در ارتباط با برنامه های کلی دولت.
5. ارتباط با کلیه موسسات آموزشی کشور به منظور اطلاع از کمیت و کیفیت و بازده آمورشی این موسسات و ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی آنان به منظور انطباق با سیاست اشتغالی.
6.  استفاده از امکانات و سرمابه ای کشور اعم از دولتی یا خصوصی برای توسعه کارآموزی حرفه ای
7.  راهنمایی علمی و فنی و تشویق مدیران صنایع در زمینه تامین مراکز کارآموزی در جوار یا نزدیکی واحدهای تولیدی.


سیاستهای سازمان آموزش فنی حرفه ای در جهت همگامی با توسعه سیاسی_ اقتصادی_ فرهنگی عبارتند از:

 • ساده سازی قوانین و مقررات و دستورالعملها در بخش های مختلف و حذف تشریفات به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امر آموزشهای فنی و حرفه ای.
 • تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به مرکز استانها جهت تسریع در انجام کار مراجعین و جلوگیری از اتلاف وقت آنها.
 • اصلا ساختار نیروی انسانی متناسب با وظایف محوله از طریق جذب نیروی متخصص و ارتقاء سطح دانش کارکنان شاغل از طریق برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت. - مکانیزه کردن سیستم اطلاع رسانی و استفاده از خدمات ماشینی و فن آوری پیشرفته جهت به حداقل رساندن افزایش نیروی انسانی و کاهش هزینه های دولت.
 • استفاده حداکثر و بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل به منظور افزایش بهره وری.

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به منظور دست یابی به اهداف مورد نیاز توسعه، توانسته است با بسیج کلیه نیروهای خود، حول پنج محور عمده فعالیتش را سازماندهی نمایند. این پنج محور عبارتند از:

 • فعالیت آموزشی
 • فعالیت عمرانی
 • روابط بین الملل
 • فعالیتهای پژوهشی
 • توسعه منابع انسانی

 

فعالیتهای آموزشی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دو بخش دولتی و غیردولتی در جهت ارایه مهارتهای حرفه ای به جوانان علاقمند و جویای کار و شاغلین فعالیت آموزش دارد. اهم فعالیتهای آموزشی در دو بخش عبارتند از:

 • اجرای برنامه های آموزشی مهارتهای فنی و حرفه ای مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات از طریق مراکز آموزشی سازمان یا مراکز جوار کارخانه یا خط تولید و آموزشگاه های آزاد.
 • نظارت بر امر آموزش در مراکز آموزشی تحت نظم سازمان و آموزشگاه های آزاد.
 • بازرسی و اجرای آزمونهای پایان دوره آموزشی.
 • اجرای برنامه های آمزوشی تربیت مربی، کارشناس آموزشی و تعلیمات سرپرستی.
 • ارزشیابی تخصصی و فنی کارکنان.
 • تشکیل دوره های آموزش ویژه جهت ارتقاء مهارت مربیان.
 • همکاری با سازمانها و واحدهای آموزشی و صنایع کشور به منظور هماهنگی در تامین کادر آموزشی مورد نیاز بخش آموزش فنی و حرفه ای.
 • تهیه و تنظیم سوالهای آزمون براساس مطالب پیش بینی شده در استانداردهای ملی مهارت و آموزشی.
 • اجرای آزمون کارآموزان و متقاضیان تعیین درجه مهارت و تاسیس آموزشگاه های آزاد و مسابقات ملی و بین المللی مهارت کارگران.
 • تشخیص صلاحیت فنی متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد و صدور اجازه نامه تاسیس آموزشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات و آمار در رابطه با عملکرد کمی و کیفی آموزشگاه ها و مراکز و مکانهای آموزشی و کاربرد شیوه های مختلف آموزش.
 • راهنمایی مدیران صنایع در زمینه طرحهای آموزشی.
 • تشخیص و اعلام به موقع نیازهای آموزشی کارکنان و فراهم ساختن امکانات آموزشی.
 • همکاری در فراهم ساختن تسهیلات کارآموزشی و بازآموزشی مربیان مراکز آموزش حرفه ای و مربیان مراکز آموزشی جوار کارخانه و مربیان آموزشی موسسات غیردولتی و ذینفع.
 • راهنمایی متقاضیان آموزشهای فنی و حرفه ای و رفع نیازهای آموزش کارآموزان تعلیم دیده در ارتباط با شغل مورد تصدی از طریق مکاتبه و ارسال جزوه و کتاب و ایجاد زمینه های آموزش حرفه ای همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی.

نشانی

 اراک - خیابان قائم مقام نرسیده به میدان امام حسین (ع)

 

کد پستی 38177-9-3185

 

تلفن تماس: 3-32269001 (086)

ما 101 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار سایت

کاربران
2
مطالب
84
نمایش تعداد مطالب
138584