1. برگزاری آزمون های مهارتی
 2. برگزاری دوره های آموزشی
 3. تدوین استاندارد آموزشی
 4. ثبت نام الکترونیک متقاضیان آزمون ادواری
 5. روش دریافت استعلام گواهینامه
 6. صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد
 7. فرآیند تمدید پروانه مهارت
 8. فرآیند ثبت نام و دریافت پروانه کسب
 9. فلوچارت معرفی به آزمونهای کارآموزی بخش دولتی و آزاد
 10. مسابقات آزاد مهارت
 11. مسابقات ملی مهارت
 12. مشاوره و هدایت شغلی
 13. نظارت بر اجرای دوره آموزشگاه ها