شماره های تماس کلیه روسای واحدها و مراکز تابعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

پست

نام ونام خانوادگی

شماره مستقیم

نمابر

تلفنخانه

معاون اداری و پشتیبانی

حشمت الله صالحی

34456291

332269010

3-32269001

معاون آموزش و پژوهش و برنامه ریزی

محمد جهانگیری

32273035

32269092

3-32269001

مدیر حراست

عباس خواجه علی

32269094

32269010

3-32269001

رئیس اداره امور مالی

اعظم جعفری

34456043

32269010

3-32269001

رئیس اداره امور عمومی

حسین رسولی

32273036

32269010

3-32269001

رئیس اداره آموزش پژوهش و برنامه ریزی

امین اله شریعت

33288400

32269010

3-32269001

رئیس اداره امور موسسات کار‌آموزی و مشارکتهای مردمی

خاطره بیاتیان

33249200

32269010

3-32269001

مسئول روابط عمومی و شورای فرهنگی

داود فرجی

33288500

32269010

3-32269001

مرکز شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

ابراهیم نکیسا

34062363

33684866

33684865

مرکز امام مهدی (عج)

فرهاد روح الهی

33132098

33134007

1-33132050

مرکز خواهران اراک

مینو صادقی

34062028

33688103

2-33688101

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

مهدی نادملایری

32770073

32770073

32770051

مرکز برادران محلات

محمود سینجلی

43257603

43257602

1-43257600

مرکز خواهران محلات

پروین امید بیگی

43226934

43226934

5-43226934

مرکز برادران خمین

مجید نصیری

46340210

46333083

2-46333081

مرکز خواهران خمین

مریم قاصدی

46333071

46333072

46336701

مرکز برادران دلیجان

عباس توکلی زاده

44232620

44221920

2-44220691

مرکز خواهران دلیجان

مریم حیدری

44232621

44221350

44232621

مرکز برادران ساوه

محسن ناظر فخار

42343575

42342040

3-42343571

مرکز خواهران ساوه

افسر بهروش

42416500

42416330

1- 42416510

مرکز برادران آشتیان

مرتضی میر حسینی

37224451

37224451

4-37226791

مرکز خواهران آشتیان

مریم ارس آشتیانی

37224051

37224051

5-37226794

مرکز برادران تفرش

محمد رضا نوروزی

36223824

36223824

6-36223825

مرکز خواهران تفرش

فاطمه عبداللهی

36222216

36223824

36222216

مرکز شهدای آستانه

منوچهر عزیزی

38435143

38435142

4-38434053

مرکز دو منظوره شازند

رضا عابدی منفرد

38227406

38227404

3-38227401

مرکز فرمهین

رضا رضایی

33722726

33723689

33722726

مرکز دو منظوره خنداب

منوچهر عزیزی

35623003

35623003

35623003

مرکز کمیجان

رضا رضایی

35454005

35454071

35454005

مرکز زرندیه

مصطفی دارابی

45224577

45224577

45224577