آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 لینک مراکز
.....................................
 
 

 

 

www.araktvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی و درجه یک اراک

www.khomeintvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمین

www.delijantvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلیجان

http://www.markazitvto.ir/site/library/upload/file/sanjesh/index.php

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام مهدی (ع) اراک و سنجش مهارت

www.araktvto-kh.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک

www.mahallattvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محلات

www.tafreshtvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفرش

www.savehtvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ساوه

www.ashtiantvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آشتیان

www.astanehtvto.ir

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آستانه

www.farmahintvto.ir

مر کز آموزش فنی و حرفه ای دومنظوره فرمهین

www.arak1tvto.ir

مر کز آموزش فنی و حرفه ای امام مهدی (عج)

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :335635