آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 لیست خدمات دستگاه
.....................................
 
 

فهرست کلی خدمات دستگاه

آموزش در مراکز ثابت

1

صدور پروانه تاسیس و نظارت بر عملکرد آموزشگاههای آزاد

2

استعلام گواهینامه های صادره

3

برگزاری آزمونهای ادواری و صنعت ساختمان

4

مشاوره الکترونیک

5

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :337324