آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 اختیارات اجلاس عمومی
.....................................
 
 

اختیارات اجلاس عمومی

#4 انتخاب ریاست و نایب رئیس سازمان
#4 تصویب حسابهای مصوبه سالانه
#4 قرار داد گزارشات و لوایح هیات اجرایی
#4 تصمیمات لازم در زمینه مسابقه آتی مهارت جهانی
#4 تصویب پذیرش اعضاء
#4 اخراج اعضاء
#4 انتصاب اعضاء افتخاری و یا ریاست
#4 قرار داد در رابطه با اعطای پاداش
#4 تصویب پاداشهای داوطلبان در لایحه کمیته فنی
#4 تصویب بودجه و هزینه های سالانه
#4 تصویب دستور ا لعمل های جاری و مقررات مسابقه در لایحه هیات اجرایی
#4 تصویب تغییرات اساسنامه در لایحه هیات اجرایی
#4 انحلال سازمان

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :291612