آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  مددجویان مهارت آموخته زودتر به زندگی باز می گردند.  تاریخ: 6/6/1398
در نشست مشترک ادره کل آموزش فنی و حرفه ای و و ادره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی بر ضرورت مهارت افزایی مددجویان تاکید شد.


 

در نشست مشترک ادره  کل آموزش فنی و حرفه ای و  ادره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی بر ضرورت مهارت افزایی مددجویان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی سعید رضا شاه محمدی ضمن تبریک هفته دولت به بررسی روند همکاری دو دستگاه پرداخت و گفت اگر مددجویان از  آموزشهای فنی و حرفه ای  بهره مند شند می توانند پس از پایان مدت محکو میت به زندگی بازگردند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی افزود: همکاری نزدیک دو دستگاه طی بیست سال گذشته برکات فراوانی برای مهارت آموختگان در سطح زندانهای استان داشته و طبق آمار بسیاری از این مددجویان توانسته اند با استفاده از مهارت خود شاغل شده و به درآمد برسند.

دبیر شورای مهارت استان افزود برای برقراری عدالت آموزشی می بایست امکان فراگیری آموزشی مهارتی برای اقشار آسیب پذیر فراهم شود که مددجویان زندانی یکی از اقشار جامعه هدف این موضوع می باشند.

در ادامه علی عباس فلاحتی مطلق  مدیر کل زندانهای استان مرکزی ضمن تقدیر از همکاری ارزنده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در نهضت مهارت افزایی  گفت : اکثر جمعیت زندانیان را قشر جوان و میانسال تشکیل داده که این آمار هشداری مهم به مجموعه اشتغال و حرفه آموزی زندانها و بنیاد تعاون زندانیاناست که می باید در جهت هر چه بیشتر فراهم نمودن زمینه مهارت آموزی و ایجاد اشتغال برای این افراد با رویکرد بازگشت فعال آنها به چرخه فعالیت سالم اجتماعی تلاش نمود .

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :325505