آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  بازدید مدیرکل سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مرکزی از توانمندی های مهارتی آموزش فنی و حرفه ای  تاریخ: 12/10/1397
مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با هیات همراه از تجهیزات و توانمندیهای مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی اراک و خواهران این شهرستان بازدید نمود


 

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ، یادگاری در حاشیه بازدید از کارگاههای آموزشی مراکز فوق با اشاره به ظرفیت های بالقوه موجود در استان مرکزی از نقش مهم آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال سخن گفت و بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی تأکید کرد                                                                                                       

مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تأکید بر این مهم که متناسب سازی رشته های موجود در مراکز با توجه به ظرفیتهای بالقوه اشتغال و فرهنگ خاص منطقه عاملی در جهت اشتغال مهارت دیدگان در نزدیکترین مکانها می باشد ،خواستار توسعه آموزشهای مهارتی اشتغال محور شد                                               

شاه محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیزدر این بازدید ضمن معرفی توانمندی های مهارتی و ظرفیت های موجود در مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان بر تربیت نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به سیاست های سازمانی از نیاز سنجی صحیح مشاغل موجود در جامعه و استاندارد سازی آن خبر داد و افزود : تهیه ، تدوین و تنظیم استانداردهای آموزشی و سطح بندی مشاغل و استاندارد و تعیین سطح ظرفیتهای آموزشی از جمله اقدامات این اداره کل در جهت پاسخگویی به نیاز بازار کار می باشد                                                             

وی در ادامه یکی از شاخص های رتبه بندی شاغلین را ارتقاء آموزشی آنان دانست و افزود : این شاخص در جهت تطبیق اطلاعات و دانش و فناوری مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار و محیطهایی کسب و کار نقش مهمی ایفا می کند

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :236689