آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  نمودار مقایسه عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی  تاریخ: 6/6/1398
نمودار مقایسه عملکرد آموزشی سالهای 1392،1396،1398اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی منتشر شد


همزمان به هفته دولت اینفوگرافی مقایسه ای عملکرد آموزشی سالهای 1392،1396 و 1397 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی جهت تبیین خدمات این اداره کل در بخشهای مختلف منتشر شد
  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :325533