آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  رئیس دانشگاه اراک:اشتغال پایدار با توسعه آموزش های فنی و حرفه ای محقق می شود  تاریخ: 11/9/1397
در راستای تفاهمنامه منعقد شده فی مابین دانشگاه اراک حمیدی رئیس دانشگاه با هیات همراه از تجهیزات کارگاهی مراکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی و خواهران اراک بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی،شاه  محمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای در این بازدید با تشریح  توانمندیهای مهارتی مراکز آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان ،اظهار داشت: :برنامه ها و سرفصل های کنونی درسی در دانشگاهها درحال حاضر پاسخگوی نیازهای مهارتی کشور نمی باشدکه امید با اجرای مفاد تفاهمنامه فی مابین شاهد شکوفایی مهارت در دانشگاه اراک باشیم
وی در ادامه اظهار داشت:اکنون لزوم ارتباط و هماهنگی آموزش های مهارتی با نیاز های بازار کار و تلفیق این آموزش با آموزش های رسمی درکشور بیش از بیش احساس می گردددر همین راستا این اداره کل اجرای راه اندازی مراکز ارتقاء و شایستگی scd در محل دانشگاهها را در اولویت برنامه های آموزشی خود قرارداده است
در ادامه حمیدی رئیس دانشگاه اراک در حاشیه بازدید ضمن تاکید بر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای  اظهار داشت: همواره آموزش یکی از نیازهایی هست که در تمام مقاطع زندگی و برای همه انسانها احساس می شود و اگر ما بتوانیم آموزش های مناسبی را به مردم کشورمان ارائه دهیم یقیناً بسیار ی از هزینه هایی که در مقاطع دیگر  انجام می دهیم کاسته می شودکه متاسفانه مابه آموزش های فنی و حرفه ای درکشور توجه چندانی نکرده ایم  و دستیبابی به اشتغال پایدار با توسعه آموزش های فنی و حرفه ای محقق می گردد
وی درادامه با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده اظهار امیدواری نمودتا با اجرای مفاد این تفاهمنامه بتوانیم در توانمندسازی دانشجویانی که بخواهند وارد بازار کار بشنود گام های مهمی را برداریم

 

 
 
 
     
  

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :224296