آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  مراسم بزرگداشت روزملی کارآفرین و آموزشهای فنی و حرفه ای در اراک برگزار شد  تاریخ: 7/5/1398
به مناسبت هفته مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای مراسم بزگداشت این روز توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار شد.


به مناسبت هفته مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای مراسم بزگداشت این روز توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی سعید رضا شاه محمدی در این مراسم ضمن تبریک هفته مهارت به بیان نقش و جایگاه آموزشهای مهارتی در تحقق رونق تولید پرداخت.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: امروز اگر با سیل بیکاری مواجه هستیم سد نهضت مهارت افزای چاره این معضل است و می توان با آموزشهای مهارتی توانمندیهای بیکاران را ارتقا داد و این معضل را تا حدود بسیار زیادی حل کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی اعلام  کرد در صنایع هرکجا نیازی به آموزش و در هر سطحی وجود داشته باشداین اداره کل آمادگی پاسخگویی به این نیاز را دارد و با اتکا به مربیان با تجربه توانایی رفع نیازهای مهارتی جامعه هستیم
در پایان این مراسم از مربیان و روسای مرکز برت و مهارت آموختگان کارآفرین برتر استان تقدیر بعمل آمد.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :337325