آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

سید مهدی مقدسی نماینده اراک، خنداب و کمیجان: اثر بخشی آموزش عالی کشور با مهارت آموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور جبران می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی، جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگا های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی  باحضور سید مهدی مقدسی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برگزارشد
مقدسی با بیان اینکه در شرایط کنونی اثر بخشی آموزش عالی کشور با مهارت آموزی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جبران می شود افزود: با توجه به اینکه در سال های گذشته، اثر بخشی آموزش عالی را در محیط های واقعی کار به اندازه کافی نداشتیم، می بایست بخشی از این کاستی ها با مهارت آموزی در سازمان فنی و حرفه ای جبران شود و باید ارتباط تنگاتنگ بین آموزش عالی و فنی و حرفه ای برقرار شود.
ایشان در ادامه اظهار داشت: از وزرای علوم تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم با انعقاد تفاهم نامه از ایجاد تداخل در آموزش های رسمی و غیر رسمی خودداری کنند و با ایجاد تعامل منطقی با استفاده از ظرفیت مهارت آموزی سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشور بعنوان مکمل در این آموزش ها استفاده گردد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تمام دستگاههای اجرایی بخصوص دستگاههای متولی در امر آموزش از ظرفیت های یکدیگر استفاده نمایند افزود:  با توجه به کاهش دانشجو در دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد، می توان از فضاهای خالی موجود که سرمایه های ملی هستند، در راستای مهارت آموزی به نحو مقتضی استفاده کرد.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :335632