آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

تقویت بنیه مهارتی دانشجویان پیشرفت افزاینده صنایع را در پی خواهد داشت
 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی درافتتاحیه اولین دوره مسابقات سراسری جوشکاری دانشگاه اراک به تبیین نقش آموزشهای مهارتی در آینده کاری جوانان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی شاه محمدی در این همایش ضمن تبریک آغاز هفته ملی مهارت و آموزشهای فنی و حرفه ای ضمن اشاره به نقش مهارت آموزی در آینده شغلی جوانان گفت : استقرار مراکز scd در دانشگاهها باعث آشنایی بیشتر دانشجویان با ظرفیت های آموزشی مهارتی گردیده و شاهد استقبال گسترده دانشجویان از دوره های آموزشی به خصوص در رشته های فنی هستیم.

دبیر شورای مهارت استان گفت : فراگیری نهضت مهارت افزایی در تمام اقشار جامعه بخصوص جوانان و دانشجویان آینده کشور را تضمین خواهد کرد.

وی در ادامه گفت : برپایی مسابقات علمی و مهارتی باعث افزایش انگیزه مهارت آموزان و دانشجویان شده و این گونه مسابقات میدانی برای اریابی ظرفیتهای موجود و شناسایی نخبگان می باشد.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :337321