آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

اختتامیه اولین دوره آموزشی تراشکار و جوشکار پیشرفته در قالب طرح آموزشهای دوگانه
اختتامیه اولین دوره آموزشی تراشکار و جوشکار پیشرفته در قالب طرح آموزشهای دوگانه با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی و اتاق بازرگانی،صنعت و ،معدن و کشاورزی استان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی سعیدرضا شاه محمدی در اختتامیه این  دوره آموزشی ضمت تاکید بر لزوم کیفی سازی آموزشها بیان داشت یکی از اهداف طرح آموزشی دوگانه برقراری ارتباط نزدیک با صنایع می باشد که اگر این امر محقق گردد آموزشهای طرح دوگانه باعث افزایش کیفیت آموزش و در نهایت ارتقا سطح دانش نیروی انسانی شاغل در صنعت و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: این طرح که به صورت مشترک با اتاق بازرگانی ،صنعت معدن و کشاورزی و همچنین شرکت SBH آلمان برگزار گردید 28 نفر از صنعتگران و مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان از نزدیک با استانداردهای جدید آشنا شده و در این دوره آموزشی توانستند توانایی های خود را ارتقا دهند.
درپایان این مراسم گواهینامه های شرکت کنندگان به آنه اهدا گردید.

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :337309