آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرین پروری مادران به همت مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ، صادقی رئیس مرکز آموزشی در این خصوص اظهار داشت :در این کارگاه مباحثی از جمله: در خصوص ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در خانواده، نقش آموزش های فنی و حرفه ای در کسب و کارهای خانگی، راه های توسعه کارآفرینی با محوریت مادران، و همچنین نقش این آموزشها در توانمندسازی فردی و اجتماعی  زنان و اعضای خانواده بحث و تبادل نظر شد.

 

این مقام مسئول در ادامه افزود: یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند و یکی از راهکارهایی که می توان مادران را بعنوان رکن اصلی در تربیت خانوار  در آن  فعال کرد موضوع بسط گسترش آموزش های مهارتی بویژه در بخش مشاغل خانگی می باشد.

 

 
 
 
     
  

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :225453