آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 آرشیو خبری
.....................................
 
 

  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی:مهم ترین اهداف آموزش های فنی و حرفه ای در سال 98توسعه آموزش های مهارتی در بخش دانشگاه و صنایع است  تاریخ: 2/12/1397
در نشست شورای اداری و آموزشی عملکرد مراکز آموزشی و ادارات بررسی و اهداف وبر نامه آموزشی سال98تبیین گردید


 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی،سعیدرضا شاه محمدی در نشست شورای اداری و آموزشی که باحضور معاونین،روسای ادارات و مراکز آموزشی و کارشناسان برگزارشد با بیان اینکه مهم ترین اهداف آموزش های فنی و حرفه ای در سال 98توسعه آموزش های مهارتی در بخش دانشگاه و صنایع است افزود: این اداره کل طی 10ماهه سالجاری صدرصد تعهد آموزشی خود را محقق نموده و هم اکنون به انجام آموزش های مهارتی فراتر از تعهد در بخش مختلف مشغول به فعالیت می باشد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از روسای مراکز آموزشی خواست تا علاوه برجدیت در تحقق اهداف سازمانی وارائه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح شهرستان ،جهت کسب رضایت کارآموزان و تعمیم فرهنگ مهارت آموزی و برآورد نیازهای آموزشی مناطق  با نمایندگان و فرمانداران ارتباط موثر و تنگاتنگ برقرارنمایند.

شاه محمدی در ادامه افزود :باید در سال آموزشی 98 ارائه آموزش های مهارتی در بخش دانشگاهها و صنایع متمرکز شود و این مهم تنها با هم فکری و هم دلی مسئولین ذیربط اجرایی می گردد.

وی همچنین با بیان بخشی از سخنان ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای عنوان داشت :در شرایط کنونی زمان انجام کارهای جهادی فرا رسیده و مسئولین حوزه آموزشهای مهارتی نیز باید با انجام کارهای جهادی در ارائه آموزش های قدم های موثری را بردارند

 

 
 
 
     
  

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :224277