ردیف تاریخ درج در سایت اطلاعیه و مکاتبات سال 1399
60 1399/05/21 اصلاحیه صدور مجوز آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد             فایل پیوست
59 1399/05/19 تفاهمنامه فی مابین سازمان وشرکت بازآفرینی شهری                فایل پیوست
58 1399/05/16 دارائی - جدول زمانبندی برگزاری مسابقات ملی مهارت              فایل پیوست
57 1399/05/14 اعلام برنامه زمان بندی مرحله شهرستانی و استانی                     فایل پیوست
56 1399/05/14 اولین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد                  فایل پیوست
55 1399/05/12 نامه به روسای انجمن ها در خصوص پیشنهاد جهت به روز رسانی استانداردهای جدید
54 1399/05/12 طرح ایران مهارت ویژه سال تحصیلی 1399-1400(با استفاده ازظرفیت بخش دولتی وآموزشگاه های آزاد)        فایل پیوست
53 1399/05/11 نامه جهت ارسال نظرات جهت بهبود عملکرد آموزشی                          فایل پیوست
52 1399/05/09 نامه به موسسین در خصوص انجام مکاتبات از طریق مرکز خواهران
51 1399/05/03 نامه به موسسین فناوری اطلاعات در خصوص مجوز کارکنان دولت                  فایل پیوست
50 1399/04/30 نامه به موسسین در خصوص دستورالعمل پرداخت تسهیلات به فعالیت ها و واحدهای کسب و کار بیمه نشده             فایل پیوست
49 1399/04/26  نامه به موسسین در خصوص آموزش مجازی در مرکز تربیت مربی            فایل پیوست
48 1399/04/26  نامه به موسسین در خصوص ظرفیتهای مرتبط با جدول شماره 16            فایل پیوست
47 1399/04/26 نامه به موسسین در خصوص لغو محدودیت زمان معرفی به آزمون             فایل پیوست
46 1399/04/24 نامه به موسسین در خصوص تمدید پروانه تاسیس در بحران کرونا            فایل پیوست
45 1399/04/24 مسابقات ملی مهارت               فایل پیوست
44 1399/04/24 نامه به موسسین در خصوص برگزاری وبینار کارآفرینی                     فایل پیوست
43 1399/04/24 نامه به موسسین در خصوص لیست کارگاههای قابل واگذاری                فایل پیوست
42 1399/04/19 تفاهمنامه با قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح                 فایل پیوست
41 1399/04/19 نامه به موسسین در خصو ص ثبت نام در سامانه کارا                              فایل پیوست
40 1399/04/17 نماینده - شناسایی واحدهای کسب و کار با شاغلین فاقد بیمه جهت ثبت نام در سامانه کارا            فایل پیوست
39 1399/04/17 نامه به موسسین در خصوص جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین             فایل پیوست
38 1399/04/17 ثبت دوره های ایران مهارت (اجرا شده در سه ماهه چهارم 98 )درپرتال         فایل پیوست
37 1399/04/17 انتخاب موسس(مدیر) ومربی نمونه                                               فایل پیوست
36 1399/04/16 نامه به موسسین در خصوص ثبت نام جهت کارآفرین اجتماعی             فایل پیوست
35 1399/04/10 نامه به موسسیبن در خصوص نامه استانداری جهت بیماری کرونا          فایل پیوست
34 1399/04/10 نامه به موسسین در خصوص برنامه طعم زندگی سیما                         فایل پیوست
33 1399/04/05 نامه به موسسین در خصوص دستورالعمل وزارت بهداشت                     فایل پیوست
32 1399/04/05 نامه به موسسین در خصوص معرفی کارآموزان مناطق محروم                   فایل پیوست
31 1399/04/05 نامه به موسسین در خصوص به کارگیری داروهای غیر مجاز و کار با مواد شیمیایی                فایل پیوست
30 1399/03/26 نامه به موسسین در خصوص برگزاری دوره کارآفرینی توسط استان کردستان            فایل پیوست
29 1399/03/21 ارسال شیوه نامه دریافت تسهیلات کرونا به اموزشگاهها جهت ثبت نام در سامانه کارا              فایل پیوست
28 1399/03/20 تربیت مربی-بارگذاری تقویم آموزشی تیرماه 99 در سامانه از مورخ 99/3/22
27 1399/03/19  نامه به موسسین خصوص برگزاری وبینار تخصصی           فایل پیوست
26 1399/03/19 نامه به موسسین در خصوص مهلت جهت تغییر دوره ها در پرتال
25 1399/03/12 نامه به موسسین در خصوص هفتمین جشنواره مد و لباس                   فایل پیوست
24 1399/02/21 نامه به موسسین در خصوص دوره های کار و دانش و خرید خدمات
23 1399/02/20 نامه به موسسین در خصوص ارسال اسامی کارآفرینی                           فایل پیوست
22 1399/02/17 ایمیل مرکز خواهران اراک
21 1399/02/15 اطلاعات شاغلین بخش خصوصی            
20 1399/02/14 خرید خدمات آموزشی آموزشگاه های آزاد
19 1399/02/12 نامه به موسسین در خصوص ارائه کد سایت سلامت به کانون
18 1399/02/12 انجام مکاتبات موسسین از طریق مرکز خواهران اراک
17 1399/02/10 نامه به موسسین در خصوص شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی               پیوست
16 1399/02/09 تسهیلات                     فایل پیوست
15 1399/02/06 تعین شهریه سال99                           فایل پیوست
14 1399/02/04 ارزش گذاری به گواهینامه های فنی و حرفه ای                     فایل پیوست
13 1399/02/02 نامه به موسسین در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در سامانه سلامت            فایل پیوست
12 1399/02/01 مرکز بهداشت-تمدید مهلت ثبت نام در سامانه سلامت صنوف                فایل پیوست
11 1399/01/30 نامه به موسسین در خصوص اعلام بسترهای آموزش به کارآموزان به صورت الکترونیکی             فایل پیوست
10 1399/01/28 حاتم زاده- اعلام بسترهای آموزش به کارآموزان به صورت الکترونیکی با توجه به تعطیلی کارگاهها               فايل پيوست
9 1399/01/28 نامه به موسسین در خصوص ثبت نام در اجرا دوره های تحصصی به شیوه الکترونیکی      فايل پيوست
8 1399/01/27 تعرفه های درآمدی موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه 99          فایل پیوست
7 1399/01/27 آموزش مجازی مهندسی بازاریابی تولید محتوا
6 1399/01/26 مرکز بهداشت- اجرای گام دوم کوید 19 و ثبت در سامانه             فایل پیوست
5 1399/01/24 نامه به آقای حاتم زاده در خصوص آموزش مجازی
 4 1399/01/18 نامه به موسسین در خصوص برگزاری دوره های الکترونیکی ویژه برای کارآموزان             فایل پیوست
3 1399/01/18 نامه به موسسین در خصوص راه اندازی کانال مهارت آموزی مجازی
2 1399/01/10 استفاده از فضای مجازی برای آموزش مربیان و کارآموزان
 1 1399/01/10 پرداخت تسهیلات به آموزشگاه های آزاد                    فایل پیوست