ردیف تاریخ درج در سایت اطلاعیه و مکاتبات سال 1398
100 1398/12/24 اعطای تسهیلات به موسسین
99 1398/12/24 نامه به موسسین در خصوص تمدید مهلت ثبت نام تربیت مربی کرج                            دریافت فایل پیوست
98 1398/12/21 ناامه به موسسین در خصوص افزایش مهلت تمدید پروانه تاسیس تا خرداد 99                  دریافت فایل پیوست
97 1398/12/20 نامه به موسسبن در خصوص پیشنهاد برای استانداردها
96 1398/12/19 نامه به موسسین  در خصوص انجام مکاتبات از طریق مرکز خواهران
95 1398/12/17 بهرامی - ضرورت بروز رسانی پورتال ازب مورخ 98/12/17 لغایت 98/12/19
94 1398/12/15 اخذ معرفی نامه جهت همکاری با صنایع و دانشگاهها
93 1398/12/15 دعوت به اعلام نظر آموزشگاههای آزاد در خصوص ناظران تخصصی اصناف در آزمونهای عملی 981206          دریافت فایل پیوست
92 1398/12/15 اعلام راههای ارتباطی با مدیر
91 1398/12/10 صورتجلسه هم اندیشی با کانون وانجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد