جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان باحضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی از توانمندی های این مرکز بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل:این بازدید که باحضور جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان صورت گرفت ،فرهاد روح الهی در این باره اظهارداشت:این بازدید در راستای مصوبات تفاهمنامه منعقد شده فی مابین اداره کل با این دانشگاه بمنظور شناساندن ظرفیت ها و توانمندی های مرکز جهت توسعه همکاری های آموزشی برگزارشد.
وی انعقاد تفاهم نامه های آموزشی را با مراکز آموزش رسمی همچون دانشگاهها رادر کشور فرصتی مغتنمی برشمرد و عنوان نمود:این تفاهم نامه فرصت خوبی را برای طرفین جهت توانمندسازی منابع انسانی و همچنین پرورش دانشجویان ماهر و متخصص را محیا می نماید.