به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای در ادامه برگزاری وبینارهای آموزشی، گروه آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به اجرای وبینار آموزشی آشنایی با علم داده و شغل داده با همکاری اداره کل استان مرکزی نموده است.

هاشم تن زده مدیرگروه آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای ، با اعلام این خبر بیان داشت:  در این وبینار آموزشی تخصصی که در روز یکشنبه دوازدهم مرداد ماه 1399 برگزار می شود به معرفی علم داده ، بازار کار علم داده ، دانشمند داده و کارکردهای این شاخه از علم جدید در صنعت پرداخته خواهد شد.

ایشان همچنین افزود: در مرداد ماه 1399 یک دوره آموزشی 30 ساعتی با عنوان Rapid miner که در راستای همین وبینار می باشد توسط استاد مربوطه از کارشناسان حوزه صنعت و مربی گروه آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مربیان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است مجری وبینار ، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان مرکزی می باشد.