با حضور کارشناسان اداره کل،روسای مراکز شهرستان اراک و نماینده کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد دومین نشست کارگروه تخصصی صنایع در دفتر معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل برگزارشد

.
به گزارش روابط عمومی اداره کل،حمیدرضا رستمی معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل در تکمیل این خبر اظهارداشت: هدف از تشکیل این کارگروه در جهت تعامل و بسترسازی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در بخش صنایع است افزود:در دومین نشست کارگروه تخصصی توسعه آموزش های مهارتی در بخش صنایع نحوه تعامل و همکاری بیشتر و تبادل نظر در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان و توانمند سازی و افزایش بهره وری نیروهای شاغل در صنایع استان مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت
رستمی دیگر مصوبات این نشست را در تهیه و ارسال گزارش تحلیلی طرح کاربینی مشاغل برشمرد و افزود: اجرای برنامه های ارائه آموزشهای مهارتی در تمامی صنایع تولیدی مستقر در شهرک حاجی آباد تحت نظارت مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام مهدی(عج) و سایر صنایع مستقر در شهرستان اراک علاوه برتحت پوشش قرار گرفتن در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی همچنین از ظرفیت های آموزشی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نیز بهره مند خواهند شد.
معاون آموزش،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل خاطر نشان کرد در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به بخش صنابع علاوه بر بخش دولتی با توجه به اینکه بخش خصوصی از ظرفیت های آموزشی خوبی برخوردار هستند و همچنان بازوان پرتوان مجموعه آموزش های فنی و حرفه ای بشمار محسوب می شوند در این مسیر در کنار بخش دولتی به ارائه این خدمات می پردازند.