در دیدار منصور جلیلوند مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی با قمری فرماندار شهرستان محلات بر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محلات،دراین دیدارکه با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ورئیس مرکز آموزشی محلات در محل فرمانداری این شهرستان صورت گرفت قمری فرماندار شهرستان محلات ضمن اعلام رضایت مندی از عملکرد مرکز در ادوار گذشته اظهار داشت : بدون شک آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی نقش مهمی دارد.
فرماندار محلات در بخش دیگری از سخنان خود گفت مهارت آموزی باید در بین آحاد مردم فرهنگ سازی شود و با توجه به نقش مستقیم مهارت آموزی در ایجاد اشتغال تعمیم فرهنگ مهارت آموزی می تواند منجر به ارتقا اشتغال در جامعه شود . وی افزود تجهیزات آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای می بایست به روز باشند تا افراد جامعه بتوانند از ظرفیت های خوب این مراکز استفاده مفید را ببرند.
قمری افزود: با توجه به این که محلات به عنوان مهد گل های زینتی کشور شناخته شده است آمادگی برگزاری مسابقات ملی مهارت در رشته گل آرایی و طراحی فضای سبز وجود داشته و امیدواریم با برگزاری رویدادهایی از این دست هرچه بیشتر به معرفی توانمندیهای استان مرکزی و شهرستان محلات در سطح ملی بپردازیم.
در این دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای عنوان داشت : توجه این اداره کل به حمایت از بخش صنایع در حوزه مهارت آموزی،ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز بازارکار است که انتظار می رود باحمایت و همکاری مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان بتوانیم در جهت تقویت و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح استان و مخصوصا شهرستان محلات گام های موثری را برداریم.