ردیف تاریخ درج در سایت اطلاعیه و مکاتبات سال 1399
82 1399/06/31 ویرایش عکس کارآموزان                               فایل پیوست
81 1399/06/25 رفع ممنوعیت آموزش آموزشگاهها از استانداری شهریور 99                            فایل پیوست
80 1399/06/22 برگزاری دوره جهت ارتقاء مربیان آموزشگاه های آزاد
79 1399/06/20 اطلاع رسانی برنامه آزمون عملی مرتبط با آزمون آنلاین مردادماه اموزشگاههای آزاد مراقبت و زیبایی
78 1399/06/18 استانداری(کسایی پور)-انعقاد تفاهم نامه با اداره پست                                فایل پیوست
77 1399/06/18 تاکید بر رعایت قوانین برگزاری آزمون عملی
76 1399/06/17 نظر سنجی ازکارآموزان آموزشگاه های آزاد شهریور 99                             فایل پیوست
75 1399/06/17 نامه به موسسین در خصوص تعطیلی آموزشگاهها